DE FRYSKE MARREN - Het formatieproces in gemeente De Fryske Marren tussen FNP, PvdA, GroenLinks en VVD is beëindigd zonder het beoogde resultaat. Bij de start van het formatieproces – nog voor over de inhoud kon worden gesproken – heeft de VVD aangegeven geen stabiele bijdrage te kunnen leveren aan een dergelijke coalitie. Hiermee is de grondslag voor de beoogde coalitie komen te vervallen en het formatieproces beëindigd.


De beoogde coalitie was gebaseerd op het 'Einferslach ynformaasjeproses De Fryske Marren 2022' van informateur Tytsy Willemsma. De vier deelnemende fracties hadden samen een kleine raadsmeerderheid.