SNEEK/JOURE - De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure gaat in de loop van maandagmiddag 6 februari 2023 weer gedeeltelijk open voor het wegverkeer. De werkzaamheden daarvoor, onder andere het verwijderen van duizenden zakken met zand en het aanbrengen van een nieuw stabilisatiesysteem in de tunnel, zijn 6 februari afgerond.

Na de gedeeltelijke opening geldt een maximumsnelheid van 50 km/u en is er slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar. De verwachting is dat door het gedeeltelijk openen van de A7 tussen Sneek en Joure de verkeersdruk op lokale wegen in de regio snel vermindert.

De beide rijstroken zijn voor de gedeeltelijke opening nog voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ook zijn verkeersborden geplaatst om de weggebruiker te attenderen op de nieuwe verkeerssituatie. Vanwege de beperkte rijstrookbreedte van 3 m moeten breedte transporten nog steeds gebruik maken van de bestaande omleidingsroutes.

Omleidingsroutes blijven

Ondanks de gedeeltelijke opening van de Prinses Margriettunnel in de A7 blijven de omleidingsroutes via de A31 en A32 en de N359 en de N354 en de bijbehorende verkeersmaatregelen, ook die op de parallelweg langs de A7, bestaan.

Deze maatregelen blijven in stand om het verkeer zo veel mogelijk te spreiden. Het wegverkeer gaat zich de komende periode geleidelijk aanpassen aan de nieuwe situatie. Rijkswaterstaat blijft in samenspraak met de betrokken gemeenten en de Provincie Fryslân de verkeerssituatie in de regio monitoren.

Als daar aanleiding toe is, voeren we aanpassingen door om de doorstroming en de verkeersveiligheid te bevorderen. Voor onderzoek en herstel kan het noodzakelijk zijn dat de Prinses Margriettunnel voor een bepaalde tijd dicht moet voor het wegverkeer. Mocht een dergelijke afsluiting noodzakelijk zijn, dan infomeren we daar de weggebruiker vroegtijdig over.

Onderzoek oorzaak en herstelplan

De verschillende onderzoeken lopen nog steeds volop. De resultaten uit deze onderzoeken zijn onder andere nodig voor het maken van een goed herstelplan. Zodra hierover meer bekend is, delen we dat.