JOURE - Op donderdag 27 januari is de gemeente begonnen met groenwerkzaamheden aan de Pastorielaan in Joure. Daarbij verwijdert men eerst de huidige bomen.


"Vervolgens planten we er andere bomen, waaronder fruitbomen en kleinfruitstruiken, voor terug. We doen dit om de huidige veiligheid van de bomenlanen op langere termijn te garanderen en de ervaren overlast, waaronder takbreuk en wortelopdruk aan bestrating, weg te nemen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de bomen die we terugplanten meer groeiruimte krijgen, zodat ze toekomstbestendig zijn. In verhouding planten we meer bomen terug dan we verwijderen. Er is een tijdelijke wegafzetting tijdens de kapwerkzaamheden op donderdag 27 en 28 januari , zodat we de werkzaamheden veilig en sneller kunnen uitvoeren", zo laat de gemeente weten

"We halen bomen weg die overlast veroorzaken"

"De grote lindebomen en de grasstroken tegenover een aantal woningen halen we weg. We doen dit omdat deze bomen momenteel overlast veroorzaken. Door het gebrek aan ondergrondse groeiruimte, kunnen wij een veilige situatie op langere termijn bovendien niet garanderen. Na het verwijderen van de lindebomen zijn we van plan om de huidige stoep uit te breiden. Daar waar voldoende ruimte is plaatsen we weer bomen terug. Daar plukken we samen de vruchten van! Zo houden we bijvoorbeeld ook rekening met boomhoogtes om schaduwoverlast op zonnepanelen te voorkomen.

Tussen en tegenover een aantal woningen plaatsen we fruitbomen terug met kleinfruitstruiken, zoals bessen. Daarnaast verwijderen we de berkenboom tegenover twee woningen om zo na het planten van de nieuwe bomen hetzelfde beeld te krijgen. Daarnaast willen we zowel in de Pastorielaan als op de kruising met de Ulke Boonstralaan mooie beeldbepalende Pauwloniabomen planten."

Herinrichting plantsoen in samenwerking met Accolade

"Tot slot gaan we, samen met Accolade, het plantsoen terugbrengen naar gras met laagstam fruitbomen met kleinfruitstruiken (waaronder bessen) om zo een open en gelijkvormig geheel te creëren."